Select notes:
Translation:

8. Saith Gefnder Sant (dienw)

edited by Eurig Salisbury

Text.

§1

Mae'r testun hwn yn dod yn fuan.

§1

This text is coming soon.