Bibliography

Abbreviations

ActaS xlix Acta Sanctorum, vol. xlix (Octobris Tomus Primus) (Parisiis et Romae, 1866).

AND The Anglo-Norman Dictionary, 2nd edn, www.anglo-norman.net.

ArchifMR ‘Cronfa ddata enwau lleoedd: Archif Melville Richards’ / ‘Place-name database: Melville Richards Archive’, e-cymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr/.

BD Brut Dingestow, gol. H. Lewis (Caerdydd, 1942).

BDe Buched Dewi, gol. D. Simon Evans (Caerdydd, 1965).

BT (RB) Brut y Tywysogyon (Red Book of Hergest Version), ed. T. Jones (Cardiff, 1955).

CA Canu Aneirin, gol. I. Williams (Caerdydd, 1938).

CD J. Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 1925).

CLlH Canu Llywarch Hen, gol. I. Williams (Caerdydd, 1935).

CO Culhwch ac Olwen, gol. R. Bromwich a D. Simon Evans (Caerdydd, 1988).

Coflein coflein.gov.uk.

CPAT ‘The Clwyd-Powys Archaeological Trust’ cpat.org.uk.

CPNE O.J. Padel, Cornish Place-Name Elements, English Place-Name Society 56/7 (Cambridge, 1985).

CT Canu Taliesin, gol. I. Williams (Caerdydd, 1960).

CTC C.T. Beynon Davies, ‘Cerddi’r Tai Crefydd’ (M.A. Cymru [Bangor], 1973).

DB Delw y Byd, gol. H. Lewis a P. Diverres (Caerdydd, 1928).

DEB Gildas: The Ruin of Britain and Other Works, ed. M. Winterbottom (London, 1978).

DG.net Gwefan Dafydd ap Gwilym, gol. D. Johnston et al., dafyddapgwilym.net.

DMLBS Dictionary of Medieval Latin from British Sources (Turnhout, 2015), clt.brepolis.net/dmlbs

DN The Poetical Works of Dafydd Nanmor, ed. T. Roberts and I. Williams (Cardiff, 1923).

DPNW H. Wyn Owen and R. Morgan, Dictionary of the Place-names of Wales (Llandysul, 2007).

EANC R.J. Thomas, Enwau Afonydd a Nentydd Cymru (Caerdydd, 1938).

EEW T.H. Parry-Williams, The English Element in Welsh (London, 1923).

EWGT Early Welsh Genealogical Tracts, ed. P.C. Bartrum (Cardiff, 1966).

G J. Lloyd-Jones, Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg (Caerdydd, 1931–63).

GBF Gwaith Bleddyn Fardd ac Eraill o Feirdd Ail Hanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg, gol. Rh.M. Andrews et al. (Caerdydd, 1996).

GC Gwaith Casnodyn, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1999).

GCBM i Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr, i, gol. N.A. Jones ac A. Parry Owen (Caerdydd, 1991).

GCBM ii Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr, ii, gol. N.A. Jones ac A. Parry Owen (Caerdydd, 1995).

GDB Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o Feirdd Hanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg, gol. N.G. Costigan (Bosco) et al. (Caerdydd, 1979).

GDC Gwaith Dafydd y Coed a Beirdd Eraill o Lyfr Coch Hergest, gol. R.I. Daniel (Aberystwyth, 2002).

GG.net Gwefan Guto’r Glyn, gol. A. Parry Owen et al., gutorglyn.net.

GGGr Gwaith Gruffudd Gryg, gol. B.J. Lewis ac E. Salisbury (Aberystwyth, 2010).

GGLl Gwaith Gruffudd Llwyd a’r Llygliwiaid Eraill, gol. Rh. Ifans (Aberystwyth, 2000).

GGMD Gwaith Gruffudd ap Maredudd, gol. B.J. Lewis, 2 gyfrol (Aberystwyth, 2003–5).

GHDafi Gwaith Hywel Dafi, gol. A.C. Lake, 2 gyfrol (Aberystwyth, 2015).

GIBH Gwaith Ieuan Brydydd Hir, gol. M.P. Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2000).

GIG Gwaith Iolo Goch, gol. D. Johnston (Caerdydd, 1988).

GLGC Gwaith Lewys Glyn Cothi, gol. D. Johnston (Caerdydd, 1995).

GLl Gwaith Llawdden, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 2006).

GLlF Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif, gol. K.A. Bramley et al. (Caerdydd, 1994).

GLlLl Gwaith Llywarch ap Llywelyn ‘Prydydd y Moch’, gol. E.M. Jones (Caerdydd, 1989).

GLM Gwaith Lewys Môn, gol. E.I. Rowlands (Caerdydd, 1973).

GLMorg Gwaith Lewys Morgannwg, gol. A. Cynfael Lake (Aberystwyth, 2004).

GMB Gwaith Meilyr Brydydd a’i Ddisgynyddion, gol. J.E.C. Williams et al. (Caerdydd, 1994).

GMon Geoffrey of Monmouth: The History of the Kings of Britain, ed. M.D. Reeve and trans. N. Wright (Woodbridge, 2007).

GMW D. Simon Evans, A Grammar of Middle Welsh (Dublin, 1964).

GP G.J. Williams ac E.J. Jones, Gramadegau’r Penceirddiaid (Caerdydd, 1934).

GPC Geiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950–2002).

GPC Ar Lein Geiriadur Prifysgol Cymru, geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html.

GSC Gwaith Siôn Ceri, gol. A. Cynfael Lake (Aberystwyth, 1996).

HB Historia Brittonum (Harleian recension), ed. E. Faral in La légende arthurienne: études et documents, 3 vols (Paris, 1929), iii, 5–61.

HCLl Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill, gol. L. Harries (Caerdydd, 1953).

HDafi Gwaith Hywel Dafi, gol. A. Cynfael Lake, 2 gyfrol (Aberystwyth, 2015).

HE Bede’s Ecclesiastical History of the English People, ed. and trans. B. Colgrave and R.A.B. Mynors (Oxford, 1969).

HG Cref Hen Gerddi Crefyddol, gol. H. Lewis (Caerdydd, 1931).

HGK Historia Gruffudd vab Kenan, gol. D. Simon Evans (Caerdydd, 1977).

HW J.E. Lloyd, A History of Wales, 3rd edn (London, 1939).

IGE1 Cywyddau Iolo Goch ac Eraill 1350–1450, gol. H. Lewis, T. Roberts ac I. Williams (Caerdydd, 1925).

IGE2 Cywyddau Iolo Goch ac Eraill, gol. H. Lewis, T. Roberts ac I. Williams, ail arg. (Caerdydd, 1937).

IGP Iolo Goch: Poems, ed. D. Johnston (Llandysul, 1993).

LBS S. Baring-Gould and J. Fisher, The Lives of the British Saints, 4 vols (London, 1907–13).

LL The Text of the Book of Llan Dâv, ed. J. Gwenogvryn Evans and J. Rhys (Oxford, 1893).

LlDC Llyfr Du Caerfyrddin, gol. A.O.H. Jarman (Caerdydd, 1982).

LlGC Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales.

LWS G.H. Doble, Lives of the Welsh Saints, ed. D.S. Evans (Cardiff, 1971).

Monastic Wales www.monasticwales.org.

MWM D. Huws, Medieval Welsh Manuscripts (Cardiff, 2000).

MWPSS Medieval Welsh Poems to Saints and Shrines, ed. B.J. Lewis (Dublin, 2015).

NLW The National Library of Wales / Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

ODCC The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. F.L. Cross and E.A. Livingstone, revised 3rd edn (Oxford, 2005).

ODNB Oxford Dictionary of National Biography www.oxforddnb.com.

OED Oxford English Dictionary, www.oed.com.

PKM Pedeir Keinc y Mabinogi, gol. I. Williams (Caerdydd, 1930).

PTal The Poems of Taliesin, ed. I. Williams, English version by J.E. Caerwyn Williams (Dublin, 1968).

RepWM D. Huws, Repertory of Welsh Manuscripts, 3 vols (forthcoming).

RIA Dictionary of the Irish Language and Contributions to a Dictionary of the Irish Language (Dublin, 1913–75).

RWM J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language, 2 vols (London, 1898–1910).

SoC G.H. Doble, The Saints of Cornwall, 5 vols (Chatham, 1960–70).

StDW J. Wyn Evans and J.M. Wooding (eds), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge, 2007).

TA Gwaith Tudur Aled, gol. T. Gwynn Jones, 2 gyfrol (Caerdydd, 1926).

TC T.J. Morgan, Y Treigladau a’u Cystrawen (Caerdydd, 1952).

TWS E.R. Henken, Traditions of the Welsh Saints (Cambridge, 1987).

TYP Trioedd Ynys Prydain, ed. R. Bromwich, 4th edn (Cardiff, 2014).

VSB A.W. Wade-Evans, Vitae Sanctorum Britanniae et Genealogiae (Cardiff, 1944).

WATU Melville Richards, Welsh Administrative and Territorial Units (Cardiff, 1969)

WCD P.C. Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to about A.D. 1000 (Aberystwyth, 1993).

WG J. Morris-Jones, A Welsh Grammar (Oxford, 1913).

WG1 P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 300–1400 (Cardiff, 1974).

WG2 P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400–1500 (Aberystwyth, 1983).

Other references

Andrews, Rh.M. (1989), ‘Y rhagenwau ôl yng ngherddi’r Gogynfeirdd’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 36, 13–29.

Andrews, Rh.M. (1994), ‘Cynganeddion Bleddyn Fardd’, Studia Celtica 28, 117–52.

Andrews, Rh.M. (2003), ‘Sain dro’, Llên Cymru 26, 151–7.

Andrews, Rh.M. (2009), ‘Cynganeddion Hywel ab Owain’, yn N.A. Jones (gol.), Hywel ab Owain Gwynedd: Bardd-dywysog (Caerdydd), 152–92.

Angell, L.H. (1938), ‘Gwyrthyeu e Wynvydedic Veir: Astudiaeth Gymharol ohonynt fel y’u ceir hwy yn Llawysgrifau Peniarth 14, Peniarth 5 a Llanstephan 27’ (Cymru [Caerdydd]).

Brooke, C.N.L. (1986), The Church and the Welsh Border in the Central Middle Ages, ed. D.N. Dumville and C.N.L. Brooke (Woodbridge).

Capps, D. (2000), Deadly Sins and Saving Virtues (Oregon).

Cartwright, J. (2008), Feminine Sanctity and Spirituality in Medieval Wales (Cardiff).

Charles, B.G. (1992), The Place-Names of Pembrokeshire, 2 vols (Aberystwyth).

Charles-Edwards, T.M. (1971), ‘The heir-apparent in Irish and Welsh law’, Celtica 9, 180–90.

Charles-Edwards, T.M. (2013), Wales and the Britons, 350–1064 (Oxford).

Coe, J.B. (2002), ‘The Place-Names of the Book of Llandaf’, unpublished Ph.D. (Aberystwyth).

Colgan, J. (1645), Acta sanctorum veteris et maioris Scotiæ seu Hiberniæ, sanctorum insulæ (Louvain); repr. Irish Manuscript Commission, Reflex Facsimiles 5 (Dublin, 1948).

Coplestone-Crow, B. (1989), Herefordshire Place-Names, BAR British Series 214 (Oxford).

Crouch, D. (1992), The Image of Aristocracy in Britain, 1000–1300 (London).

Cuissard, Ch. (1881–3) (ed.), ‘Vie de Saint Paul de Léon en Bretagne d’après un Manuscrit de Fleury-sur-Loire Conservé à la Bibliothèque Publique d’Orléans’, Revue Celtique 5, 413–60.

Davidson, A. (2001), ‘Parish churches’, in J.B. Smith and Ll.B. Smith (eds), History of Merioneth, ii, The Middle Ages (Cardiff), pp. 326–85.

Davies, J. (1632), Dictionarum Duplex (Londinium).

Davies, J.C. (1946–8), Episcopal Acts Relating to Welsh Dioceses 1066–1272, 2 vols (Historical Society of the Church in Wales).

Davies, J.R. (1998a), ‘The Book of Llandaf in its early twelfth-century Cambro-Norman context’, unpublished Ph.D. (Cambridge).

Davies, J.R. (1998b), ‘Liber Landavensis: its date and the identity of its editor’, Cambrian Medieval Celtic Studies 35, 1–11.

Davies, J.R. (2002), ‘The saints of south Wales and the Welsh Church’, in A. Thacker and R. Sharpe (eds), Local Saints and Local Churches in the Early Medieval West (Oxford), pp. 361–95.

Davies, J.R. (2003), The Book of Llandaf and the Norman Church in Wales (Woodbridge).

Davies, J.R. (2007b), ‘The Archbishopric of St Davids and the Bishops of Clas Cynidr’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 296–304.

Davies, R.R. (1978), ‘Brecon’, in Griffiths, R.A. (ed.), Boroughs of Medieval Wales (Cardiff).

Davies, W. (1972), ‘Saint Mary’s Worcester and the Liber Landavensis’, Journal of the Society of Archivists 4, 459–85.

Davies, W. (1973), ‘Uncia: land measurement in the Liber Landauensis’, Agricultural History Review 21, 111–21.

Davies, W. (1974–6), ‘Braint Teilo’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 26, 123–37.

Davies, W. (1978), An Early Welsh Microcosm: Studies in the Llandaff Charters (London).

Davies, W. (1979), The Llandaff Charters (Aberystwyth).

De Smedt, C. (1888), ‘Vita S. Winwaloei primi abbatis landevenecensis, auctore wurdestino’, Analecta Bollandiana 7, 167–264

Doble, G.H. (1936), Saint Sulian and Saint Tysilio (Guildford).

Doble, G.H. (1960), The Saints of Cornwall, i (Chatham).

Doble, G.H. (1970), The Saints of Cornwall, v (Oxford).

Edwards, N., with H. Jackson, H. McKee and P. Sims-Williams (2007), A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, ii: South-West Wales (Cardiff).

Ellis, D.M. (1935), ‘Astudiaeth o enwau lleoedd (plwyfi, trefydd, pentrefydd, tref-ddegymau, mynyddoedd, afonydd, cymoedd, llynnoedd) Sir Drefaldwyn’ (M.A. Cymru [Aberystwyth]).

Elliss, W.J. (1950), ‘The church of Saint Hywyn, Aberdaron’, Transactions of the Caernarvonshire Historical Society 11, 5–35.

Erbe, T., ed. (1905), Mirk’s Festial: A Collection of Homilies (London).

Evans, J.W. (2007), ‘Transition and Survival: St David and St Davids Cathedral’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 20–40.

Evans, J.D. and M.J. Francis. (1994), ‘Cynog: Spiritual father of Brycheiniog’, Brycheiniog 27, 15–24

Finberg, H.P.R. (1964), Lucerna: Studies in Some Problems in the Early History of England (London).

Flechner, R. (2008), ‘Aspects of the Breton transmission of the Hibernensis’, Pecia 12, 27–44. (References are to the online version, paginated 1–19.

Flobert, P. (1997), La vie ancienne de Saint Samson de Dol (Paris).

Forbes, A.P. (1874), Lives of St Ninian and S. Kentigern compiled in the twelfth century (Edinburgh).

Gover, M. (2015), Cadfan’s Church: A History with Digressions (Kibworth).

Graham, T. (1996), ‘The poetic, scribal, and artistic work of Ieuan ap Sulien in Corpus Christi College, Cambridge, MS 199: addenda and assessment’, National Library of Wales Journal 29, 241–56.

Gregory, A. (2003), The Reception of Luke and Acts in the Period before Irenaeus: Looking for Luke in the Second Century (Tübingen).

Gresham, C.A. (1985–9), ‘Archbishop Baldwin’s journey through Meirioneth in 1188’, Journal of the Merioneth Historical and Record Society 10, 186–204.

Gruffydd, R.G. (1985), ‘Cywyddau triawdaidd Dafydd ap Gwilym’, Ysgrifau Beirniadol 13, 167–77.

Gruffydd, R.G. (1989–90), ‘From Gododdin to Gwynedd: reflections on the story of Cunedda’, Studia Celtica 24/25, 1–14.

Guy, B. (2016), ‘Medieval Welsh Genealogy: Texts, Contexts and Transmission’, unpublished Ph.D. thesis, 2 vols (Cambridge).

Guy, B. (2018), ‘‘The Life of St Dyfrig and the lost charters of Moccas (Mochros), Herefordshire’, Cambrian Medieval Celtic Studies 75 (Summer 2018), 1–37.

Harris, S.M. (1940), Saint David in the Liturgy (Cardiff).

Haycock, M. (2007), Legendary Poems from the Book of Taliesin (Aberystwyth).

Henken, E. (1991), The Welsh Saints. A Study in Patterned Lives (Cambridge).

Hughes, K. (1980), Celtic Britain in the Early Middle Ages, ed. D.N. Dumville (Woodbridge).

Isaac, G.R. (2007), ‘Armes Prydain Fawr and St David’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 161–81.

James, C. (1997), ‘Ysgrifydd anhysbys: proffil personol’, Ysgrifau Beirniadol 23, 44–72.

James, H. (2007), ‘The Geography of the Cult of St David: A Study of Dedication Patterns in the Medieval Diocese’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 41–83.

James, J.W. (1967), Rhigyfarch’s Life of St. David (Cardiff, 1967).

Jankulak, K. (2000), The Medieval Cult of St Petroc (Woodbridge).

Jankulak, K. (2003), ‘Alba Longa in the Celtic regions? Swine, saints and Celtic hagiography’, in J. Cartwright (ed.), Celtic Hagiography and Saints’ Cults (Cardiff), pp. 271–84.

Jones, C.W. (1978), St Nicholas of Myra, Bari and Manhattan: Biography of a Legend (Chicago).

Jones, E.D. (1946), ‘The Book of Llandaff’, National Library of Wales Journal 4, 123–57.

Jones, G. (1937–9), ‘Gwyrtheu y Wynvydedic Veir’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 9, 334–41.

Jones, N.A. (1999), ‘Hela’r wyach’, Llên Cymru 22, 125–8.

Jones, N.A. (2003), ‘Ffynonellau Canu Beirdd y Tywysogion’, Studia Celtica 37, 81–126.

Jones, N.A. (2004), ‘Golwg arall ar y canu i Gadfan Sant gan Lywelyn Fardd’, Dwned 10, 9–31.

Jones, N.A. (2006), ‘Llywelyn Fardd I, II, III?’, Llên Cymru 9, 1–12.

Jones, N.A., and M.E. Owen (2003), ‘Twelfth-century welsh hagiography: the Gogynfeirdd poems to saints’, in J. Cartwright (ed.), Celtic Hagiography and Saints’ Cults (Cardiff), pp. 45–76.

Jones, P. (1926–7), ‘A list of epithets from Welsh pedigrees’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 3, 31–48.

Jones, R.M. (1997), ‘Gogynghanedd y Gogynfeirdd’, Ysgrifau Beirniadol 22, 41–79.

Jones, T. (1938), Gerallt Gymro: Hanes y Daith trwy Gymru, Disgrifiad o Gymru (Caerdydd).

Jones, T. (1947), ‘Triawd Lladin ar y gorlifiadau’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 12, 79–83.

King, D.J. Cathcart and J.R. Kenyon (2001), ‘The castles: a study in military architecture’, in J.B. Smith and Ll.B. Smith (eds), History of Merioneth, ii, The Middle Ages (Cardiff), pp. 386–421.

Koch, J.T. (1985/6), ‘When was Welsh literature first written down?’, Studia Celticia 20/21, 43–66.

Koch, J.T., ed. (2006), Celtic Culture: A Historical Encyclopedia, 5 vols (Santa Barbara).

Koch, J.T. (2013), Cunedda, Cynan, Cadwallon, Cynddylan (Aberystwyth).

Lanigan, J. (1829), An Ecclesiastical History of Ireland, 4 vols (Dublin).

Lapidge, M. (1973), ‘The Welsh-Latin Poetry of Sulien’s Family’, Studia Celtica 8, 68–106.

Le Grand, A. (1837), La Vie des Saints de la Bretagne-Armorique (Brest).

Lewis, B.J. (2005), ‘Golwg y beirdd canoloesol ar harddwch natur’, Dwned 11, 35–64.

Lewis, C.T. and Short, C. (1879), A Latin Dictionary (Oxford).

Lewis, H. (1928–9), ‘Safle’r ferf’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 4, 49–52.

Lewis, J., gol. (1960), Atlas Brycheiniog (Llandysul).

Lloyd, D.M. (1933–5), ‘Defnydd Cynddelw Brydydd Mawr o’r berfenw’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 7, 16–22.

Lloyd, N. ac M.E. Owen (1986), Drych yr Oesoedd Canol (Caerdydd).

Lloyd-Jones, J. (1941–4), ‘emyr, ymer, ymher’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 2, 34–6.

Lord, P. (2003), Diwylliant Gweledol Cymru: Gweledigaeth yr Oesoedd Canol / The Visual Culture of Wales: Medieval Vision (Caerdydd/Cardiff).

McKenna, C. (1990), ‘Twin mystery verbs of the Canu i Gadfan’, in A.T.E. Matonis and D.F. Melia (eds), Celtic Language, Celtic Culture: A Festschrift for Eric P. Hamp (Van Nuys), pp. 267–72.

McKenna, C. (2015), ‘Canu Cadfan’, in M. Glover, Cadfan’s Church: A History with Digressions (Kibworth).

Metcalfe, W.M., ed. (1891–6), Legends of the Saints in the Scottish Dialect of the Fourteenth Century, 3 vols (Edinburgh and London).

Migne, J.-P. (1861), S. Prosperi Aquitani, S. Augustini Discipuli, S. Leonis Papae Notarii Opera Omnia (Paris).

Mittendorf, I. (1996), ‘The Middle Welsh Mary of Egypt and the Latin source of the Miracles of the Virgin Mary’, in E. Poppe and B. Ross (eds), The Legend of Mary of Egypt in Medieval Insular Hagiography (Dublin), pp. 205–36.

Morgan, R. and R.F.P. Powell (1999), A Study of Breconshire Place-Names (Llanrwst).

Olson, K.K. (2008), ‘“Ar ffordd Pedr a Phawl”: Welsh pilgrimage and travel to Rome, c.1200–c.1530’, Welsh History Review 24, 1–40.

Olson, L. (2017), ‘Introduction: “Getting somewhere” with the First Life of St Samson of Dol’, in L. Olson (ed.), St Samson of Dol and the Earliest History of Brittany, Cornwall and Wales (Woodbridge), pp. 1–18.

Parri, B. (2003), ‘Crog Aberhodni’, Brycheiniog 35, 19–36.

Parry Owen, A. (1992), ‘Canu Cynddelw Brydydd Mawr i Dysilio Sant’, Ysgrifau Beirniadol 18, 73–99.

Parry Owen, A. (2003), ‘Cyfuniadau hydref ddail ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion’, Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol (Caerdydd), 237–51.

Parry Owen, A. (2010), ‘Gramadeg Gwysanau (Archifdy Sir y Fflint, D/GW 2082)’, Llên Cymru 33, 1–51.

Parsons, D.N. (2013), Martyrs and Memorials: Merthyr place-names and the Church in early Wales (Aberystwyth).

Pearson, M.J. (2000), ‘The creation and development of the St Asaph cathedral chapter, 1141–1293’, Cambrian Medieval Celtic Studies 40 (Winter 2000), 35–56.

Perri, H. (1595), Egluryn Ffraethineb (adargraffiad, Caerdydd 1930).

Potter, D.S. (2014), The Roman Empire at Bay, AD 180–395, 2nd edn (London).

Pryce, H. (1985), ‘Enghraifft o croc “crocbren” yn y Canu i Gadfan?’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 32, 166–8.

Pryce, H. (1986), ‘Duw yn lle mach: briduw yng Nghyfraith Hywel’, in T.M. Charles-Edwards, M.E. Owen and D.B. Walters (eds), Lawyers and Laymen: Studies in the History of Law presented to Professor Dafydd Jenkins on his seventy-fifth birthday (Cardiff), pp. 47–71.

Pryce, H. (1993), Native Law and the Church in Medieval Wales (Oxford).

Pryce, H. (2001), ‘British or Welsh? National identity in twelfth-century Wales’, The English Historical Review 116, 775–801.

Redknap, M. (2006), ‘Early medieval Llandaff: the evidence of the early Christian monuments’, in J.R. Kenyon and D.M. Williams (eds), Cardiff: Architecture and Archaeology in the Medieval Diocese of Llandaff (Leeds), pp. 21–33.

Rees, R. (1836), An Essay on the Welsh Saints or the Primitive Christians (Llandovery).

Rhŷs, J. (1901), Celtic Folklore: Welsh and Manx (Oxford).

Richards, M. (1964–5), ‘The significance of Is and Uwch in Welsh commote and cantref names’, The Welsh History Review 2, 9–18.

Richards, M. (1965), ‘Gwŷr, gwragedd a gwehelyth’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, 27–45.

Richards, M. (1970–1), ‘Places and persons of the early Welsh Church’, The Welsh History Review 5, 333–49.

Richards, M. (1998), Enwau Tir a Gwlad, gol. B.L. Jones (Caernarfon).

Roberts, E. (1956–8), ‘Cywydd Marwnad Llywelyn ab y Moel’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 17, 182–3.

Rodway, S. (2013), Dating Medieval Welsh Literature: Evidence from the Verbal System (Aberystwyth).

Rollason, L. (1974), ‘The Boundaries of the Herefordshire Charters of the Book of Llandaff’, unpublished B.A. thesis (Birmingham).

Rowland, J. (1983–4), ‘The manuscript tradition of the Red Book englynion’, Studia Celtica 18/19, 79–95.

Rowland, J. (1990), Early Welsh Saga Poetry (Woodbridge).

Russell, P. (2012), ‘The englyn to St Padarn revisited’, Cambrian Medieval Celtic Studies 63 (Summer 2012), 1–14.

Russell, P. (2016), ‘Priuilegium Sancti Teliaui and Breint Teilo’, Studia Celtica 50, 41–68.

Ryan, W.G., trans. (2012), The Golden Legend (Princeton).

Scott, J. (1981), The Early History of Glastonbury: An Edition, Translation and Study of William of Malmesbury’s De antiquitate Glastonie Ecclesie (Woodbridge).

Scourfield, N. (1993), ‘Gwaith Ieuan Gethin ab Ieuan ap Lleision, Llywelyn ap Hywel ab Ieuan ap Gronow, Ieuan Du’r Bilwg, Ieuan Rudd a Llywelyn Goch y Dant’ (M.Phil Cymru [Abertawe]).

Sharpe, R. (1991), Medieval Irish Saints’ Lives (Oxford).

Sharpe, R. (2007), ‘Which text is Rhygyfarch’s Life of St David?’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 90–105.

Sims-Williams, P. (1991), ‘The emergence of Old Welsh, Cornish and Breton orthography, 600–800: the evidence of archaic Old Welsh’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 38, 20–86.

Sims-Williams, P. (2013), ‘Variation in Middle Welsh conjugated prepositions: chronology, register and dialect’, Transactions of the Philological Society 111, 1–50.

Sims-Williams, P. (2018), Buchedd Beuno (Dublin).

Smith, J.B. (2001), ‘Parishes and townships in medieval Merioneth’, in J.B. Smith and Ll.B. Smith (eds), History of Merioneth, ii, The Middle Ages (Cardiff), pp. 717–26.

Sowerby, R. (2011), ‘The Lives of St Samson: rewriting the ambitions of an early medieval cult’, Francia 38, 1–31.

Stancliffe, C. (1995), ‘Where was Oswald killed?’, in C. Stancliffe and E. Cambridge (eds), Oswald: From Northumbrian King to European Saint (Stamford), pp. 84–96.

Stephenson, D. (2016), Medieval Powys: Kingdom, Principality and Lordships, 1132-1293 (Woodbridge).

Tanguy, B. (2007), ‘The Cults of SS. Nonne and Divi in Brittany’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds.), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 207–19.

Tatlock, J.S.P (1950), The Legendary History of Britain: Geoffrey of Monmouth’s Historia regum Britanniae and its Early Vernacular Versions (New York).

Thomas, D.R. (1908–13), The History of the Diocese of Saint Asaph, 3 vols (Oswestry).

Thomas, G.C.G. (1997), The Charters of the Abbey of Ystrad Marchell (Aberystwyth).

Thomas, H. (1971), ‘Some features and episodes in the history of St. Cadfan’s church, Tywyn’, Journal of the Merioneth Historical and Record Society 6 (169–72), 227–31.

Thomas, R.J. (1956–8), ‘segynnab’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 17, 183.

Thorpe, L. (1978), The Journey Through Wales and the Description of Wales (Harmondsworth).

Thurlby, M. (2006), Romanesque Architecture and Sculpture in Wales (Almeley).

Williams, I. (1923–5), ‘hoffi, ymhoffi, hoffedd, gorhoffedd’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 2, 39–41.

Williams, I. (1926–7), ‘A reference to the Nennian Bellum Cocboy’, Bulletin of the Board of Celtic Studies 3, 59–62.

Williams, I. (1941–2), ‘An Old Welsh verse’, National Library of Wales Journal 2, 69–75.

Williams, I. (1955) (gol.), Armes Prydein (Caerdydd).

Williams, J.E.C. (1950), ‘*Dē yn y Gymraeg’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 13, 1–10.

Williams, J.E.C. (1959), ‘Buchedd Dewi’, Llên Cymru 5, 105–18.

Williams, J.E.C. (1968–70), ‘difod, diw, pyddiw’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 23, 217–19.

Wooding, J.M. (2007), ‘The Figure of David’, in J.W. Evans and J.M. Wooding (eds), St David of Wales: Cult, Church and Nation (Woodbridge), pp. 1–19.

Ziolkowski, J., ed. (1995), Nigel of Canterbury, The Passion of St. Laurence (Leiden and New York).