Introduction Edited text Manuscripts Cymraeg

5. Awdl-gywydd i Ddewi Sant

edited by Dafydd Johnston

Llst 7, 55–6

Note on the transcription. The letter ƿ (the English ‘thorn’ without an ascender) is used for the sound dd.

55

Mae mhwys mewn krwys lle kroesant
ar vn sant or ynys honn
dewi gar lle duc vrael
dogwael o geredigionn
5Ac wyr ydiw geredic
a dric emyl dwr eigionn
meƿan y nos i ganet
I roi gwaret ir gwirionn
Yno i gwisgwyt myniw
10a lliw manntell gaer llionn
a dyvric roes diovryt
or byt ennyt ar dynionn
Ac i ƿaeth padric oeƿ Iev
Ai vrƿev i Iwerƿonn
15Dewi a wnaeth or deav
Rinweƿev n rai newyƿionn
llawer o geirw a beris
Tra vv gor is tref garonn
Ac or yt gyrrv adar
20yn war i brennev irionn
Bara gym’th a berwr
nev ƿwr avonyƿ oerionn
ac or rawn gwisk ar i hyt
A ffennyt ar lann ffynnhon

56

25dyn heno rac dwyn hynny
yw dy y ffy wrth bwys ffonn
Dewi agos bendigoƿ
On boƿ yr ennein baƿonn
I vnlleis aeth i ennlli
30O lann ƿewi vrevi vronn
I bawb fforƿ i bo aberth
I bo nerth dewi ap nonn

Lewis glynn kothi