Dewis nodiadau:
Cyfieithiad:

26. Buchedd Nicolas

golygwyd gan Alaw Mai Edwards

Mae'r testun hwn yn dod yn fuan.